Step Up Now - Jongerenbegeleiding

We zijn verhuisd. Ons kantoor bevindt zich aan de Deurningerstraat 3 a in Enschede.

 

Wij zijn bereikbaar op ons vaste telefoonnummer (053 -230 34 55).

 

Maandag t/m vrijdag van 9:00 - 13:00 uur

Fijn dat je ons bezoekt en wilt kijken naar wie we zijn en wat we te bieden hebben.

Op deze pagina vind je heel in het kort de uitleg over;
- wie we zijn,
- wat we doen.
- hoe wij werken.
- wat heb je nodig om je te kunnen aanmelden.

  • Wil je meer weten dan verwijzen wij naar de pagina’s waarin de belangrijkste onderwerpen worden beschreven.
Wie zijn wij?

Step up Now is een jonge organisatie, die cliënten in de leeftijd vanaf 16 jaar begeleidt naar zo volledig mogelijke zelfstandigheid. Step Up Now is een ruimdenkende organisatie. Deze ruimdenkendheid komt naar voren in de ondersteuning die geboden wordt aan de cliënten. We zijn geduldig en motiverend, we richten ons op de kansen. De begeleiders van Step Up Now bieden ondersteuning aan de cliënt door naast de cliënt te staan, 'the tap on the sholder' houding. Samen steeds een stap verder onder het motto; 'stap voor stap'.

Wat doen wij?
Step Up Now biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 jaar ter voorbereiding op zelfstandig wonen, die dit niet (geheel) op eigen kracht kunnen bereiken.
 
We komen allemaal op een punt dat je, om welke reden ook, niet langer thuis kunt wonen. Je op zoek gaat naar een nieuwe, eigen plek. Een plek waar je meer zelfstandig kunt gaan wonen. Wanneer je nog weinig ervaring hebt in zelfstandigheid en/of zelfstandig wonen, dan is dit vaak moeilijk om (geheel) op eigen kracht te bereiken. 
Dat geldt zeker wanneer je nog jong bent, en 
- een (licht) verstandelijke beperking en/of
- psychiatrische problematiek (ADHD, autisme, borderline etc.) hebt.
 
Step Up Now begeleidt jongvolwassenen in hun zoektocht naar zelfstandigheid, naar een eigen plek. Een plek die je naar eigen mogelijkheden en inzichten, met onze ondersteuning, zelf kunt creëren. 
Dit doen we vanuit het idee dat ‘elk mens uniek is en kansen verdient'. 
Vanuit deze grondhouding bieden wij jongvolwassenen, met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, kansen om binnen eigen mogelijkheden en verantwoording een goede plek te vinden in onze samenleving.
 

Belangrijke waarden hierbij zijn:
. Kansrijk
. Prikkelend
. Betrokken
. Ruimdenkend
. Respectvol
. Stap voor stap
. Samen maar zelfstandig
. Kwaliteit
. Klein en dynamisch
. Betrouwbaar
. Verantwoordelijk
. Rechtvaardig

Meer informatie vind je bij ‘Beleid’.

 

Hoe werken wij?

Vanuit deze kernwaarden richt Step Up Now zich op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Step Up Now werkt aan de hand van het taakvaardigheidsmodel.

In dit model wordt er van uitgegaan dat er een evenwicht moet zijn tussen de taken waar je mee te maken krijgt in het dagelijks leven en de vaardigheden om deze taken uit te kunnen voeren. Samen met jouw persoonlijk begeleider en de orthopedagoog worden haalbare doelen opgesteld. Dit op het gebied van je werk of school, je zelfverzorging, jouw dagelijks leven, je omgang met familie, vrienden en instanties, je vrije tijd, jouw zelfbeeld en zelfwaardering.

In het contact met jou maken we gebruik van het oplossingsgericht werken. Oplossingsgericht werken houdt in dat wij minder aandacht besteden aan problemen uit het verleden en ons juist meer op de toekomst richten. Het gaat ons niet zozeer om de ‘perfecte oplossing’ van een probleem, maar veel meer om een stap in de goede richting waardoor er weer een nieuwe kans, een nieuwe weg ontstaat. Er wordt gekeken naar wat goed werkt, naar wat je mogelijkheden biedt en waarmee je verder komt. De oplossingsgerichte benadering helpt klachten om te buigen naar wensen. Dit zoveel mogelijk vraaggericht, waarbij jouw wensen en ideeën centraal staan.

Meer informatie hierover vindt je bij het onderwerp ‘Begeleiden’, ‘Beleid’ en ‘Wonen’.

Drie woonvormen

Step Up Now biedt deze begeleiding in drie verschillende woonvormen, te weten;
- kamertraining,
- zelfstandigheidtraining
- ambulante begeleiding

Afhankelijk van je vaardigheden en de mate van jouw zelfstandigheid, wordt bepaald welke woonvorm het beste bij jou past en welke woning wij jou kunnen aanbieden.

Meer informatie hierover vindt je bij ‘Begeleiden’ en bij ‘Wonen’.

Wat heb je nodig?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Step Up Now heb je een geldige beschikking nodig van de Gemeente of een CIZ indicatie in de vorm van een Zorgzwaartepakket (Zorgprofiel). De beschikking van de Gemeente of de CIZ indicatie moet afgegeven worden in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Omdat je voor de duur van je begeleiding een woonruimte tot je beschikking krijgt, betaal je hiervoor huur. Wonen en zorg zijn bij wet gescheiden waardoor het ‘wonen’ niet uit het persoonsgebonden budget betaald mag worden.

Meer informatie hierover vindt je bij ’Beleid’, ‘Begeleiden’, en ‘Wonen’.