Step Up Now - Samen een stap verder!
Wie zijn wij?

Step up Now is een jonge organisatie, die cliënten in de leeftijd vanaf 16 jaar begeleidt naar zo volledig mogelijke zelfstandigheid. Step Up Now is een ruimdenkende organisatie. Deze ruimdenkendheid komt naar voren in de ondersteuning die geboden wordt aan de cliënten. We leveren maatwerk: wij vinden dat ieder mens uniek is en daardoor is ook ieders begeleidingsproces uniek. We zijn geduldig en motiverend, we richten ons op kansen en mogelijkheden van cliënten. De begeleiders van Step Up Now bieden ondersteuning aan de cliënt door naast de cliënt te staan en waar nodig de regie over te nemen: "samen steeds een stap verder".

Wat doen wij?

 Step Up Now biedt begeleiding aan jongeren en (jong) volwassenen vanaf 16 jaar ter voorbereiding op zelfstandig wonen, die dit niet (geheel) op eigen kracht kunnen bereiken.

We komen allemaal op een punt dat je, om welke reden ook, niet langer thuis kunt of wil wonen. Je gaat op zoek naar een nieuwe, eigen plek. Een plek waar je meer zelfstandig kunt gaan wonen. Wanneer je nog weinig ervaring hebt in zelfstandigheid en/of zelfstandig wonen, dan is dit vaak moeilijk om (geheel) op eigen kracht te bereiken. 

 Dat geldt zeker wanneer je nog jong bent, en                                                                                                                                                                                            - een (licht) verstandelijke beperking                                                                                                                                                                                                        - en/ofpsychiatrische problematiek (ADHD, autisme, borderline etc.) hebt.

Step Up Now begeleidt (jong) volwassenen in hun zoektocht naar zelfstandigheid, naar een eigen plek. Een plek die je naar eigen mogelijkheden en inzichten met onze ondersteuning zelf kunt creëren. 

Dit doen we vanuit het idee dat ‘elk mens uniek is en kansen verdient'. 

Vanuit deze missie en visie bieden wij (jong) volwassenen, met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, kansen om binnen eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden een goede plek te vinden in onze samenleving.

Hoe werken wij?

Step Up Now richt zich op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Step Up Now werkt aan de hand van het taakvaardigheidsmodel.

In dit model wordt er van uitgegaan dat er een evenwicht moet zijn tussen de taken waar jij mee te maken krijgt in het dagelijks leven en de vaardigheden om deze taken uit te kunnen voeren. Samen met jouw persoonlijk begeleider en de orthopedagoog worden haalbare doelen opgesteld. Dit op het gebied van jouw werk of school, zelfverzorging, dagelijks leven, omgang met familie, vrienden en instanties, vrije tijd, zelfbeeld en zelfwaardering.

In het contact met jou werken we cliëntgericht. Cliëntgericht werken houdt in dat wij afstemmen op de wensen en behoeftes van jou als cliënt. Mocht je vastlopen? Dan kan het zo zijn dat wij, in samenspraak met jouw systeem, de regie voor een tijdje over moeten nemen om de druk bij je weg te nemen. Het gaat ons niet zozeer om de ‘perfecte oplossing’ van een probleem, maar veel meer om een stap in de goede richting te zetten waardoor er weer een nieuwe kans, een nieuwe weg ontstaat. Er wordt gekeken naar wie jij bent, waar jouw kwaliteiten liggen en wat voor jou goed werkt. Dit zoveel mogelijk cliëntgericht, waarbij jouw wensen en ideeën centraal staan.

Meer informatie hierover vind je bij het onderwerp ‘Begeleiden’, ‘Beleid’ en ‘Wonen’.

Vier woonvormen

Step Up Now biedt deze begeleiding in vier verschillende woonvormen:

- 24-uurs zorg modulair beschermd wonen
- Kamertraining
- Zelfstandigheidtraining
- Ambulante begeleiding

Afhankelijk van je vaardigheden en de mate van jouw zelfstandigheid, wordt bepaald welke woonvorm het beste bij jou past en welke woning wij jou kunnen aanbieden.

Meer informatie hierover vind je bij ‘Begeleiden’ en bij ‘Wonen’.

Wat heb je nodig om bij ons in zorg te komen?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding van Step Up Now heb je een geldige indicatie of beschikking nodig. Een geldige indicatie of beschikking krijg je via de Gemeente of het CIZ (WLZ).  De beschikking vanuit Menzis (WLZ) moet afgegegeven worden in de vorm van een PGB (persoons gebonden budget). Voor de indicaties die via de gemeente worden afgegeven (CIMOT, WMO) heeft Step Up Now contracten met verschillende gemeentes (ZIN).

Het kan zijn dat je voor de duur van je begeleiding een woonruimte nodig hebt. Mocht dit zo zijn dan betaal je hiervoor huur. Wonen en zorg zijn bij wet gescheiden waardoor het ‘wonen’ niet uit het zorgbudget betaald mag worden. Dit geldt voor alle 3 de financiele stromingen: CIMOT (GGZ), Maatwerk voorziening (WMO) en de zorgverzekaar (WLZ).  

Meer informatie hierover vind je bij ’Beleid’, ‘Begeleiden’, en ‘Wonen’.